Titkárság

Iroda Emelet 9. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.)   
Email csopakph [at] csopak [dot] hu  
Telefon

87/799-100, 87/799-103

87/446-250, 87/446-133, 87/446-292

 
Ügyfélfogadás
Hétfő: 8.00 - 15.00
Szerda: 8.00 - 15.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
     
Főelőadó Salamon Edina  
Főtanácsos Boda Brigitta  
Rendezvények információ

+36 20 339 8710 vagy

+36 20 240 3894 vagy marketing [at] csopak [dot] hu

 

Főelőadó általános feladatköre különösen:

a) gondoskodik a képviselő-testület működési feltételeiről, szervezi és koordinálja a testületi ülések előkészítését, szervezi az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését, ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, nyilvántartja a testületek döntéseit;

b) vezeti a személyi nyilvántartást a testületek tagjairól;

c) szervezi és koordinálja a polgármester, alpolgármester, a jegyző hivatalos programjait, intézi levelezésüket, végzi adminisztrációjukat;

d) folyamatos kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, bizottságok vezetőivel, tanácsnokkal és ellátja adminisztrációs tevékenységüket;

e) közreműködik az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységét érintő panaszügyek kivizsgálásában;

f) állami feladatként szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, illetve önkormányzati feladatként a helyi népszavazás és népi kezdeményezés körébe tartozó feladatok megvalósítását;

g) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, javaslatot tesz azok módosítására;

h) ellátja és szervezi a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat;

i) intézi – a jogszabályszerű adatvédelem biztosítása mellett, – a hivatal köztisztviselőinek és az önkormányzatok fenntartásában működő intézmények vezetőinek személyzeti ügyeit, vezeti a közszolgálati nyilvántartást;

j) ellátja a bizottságok működésével, üléseik lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

k) ellátja az önkormányzat és külső környezete, intézmények, civil szervezetek állampolgárok közötti kapcsolattartás, információs tevékenység szervezését;

l) biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs- dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét;

m) gondoskodik a hivatalhoz érkezett küldemények felbontásáról és a hivatalon belüli szétosztásáról, ellátja a postázási feladatokat;

n) ellátja a hivatali ügyiratkezeléssel, irattározással kapcsolatos feladatokat;

o) kezeli az archivált anyagokat, azokból a kívánt információkat megadja a tisztségviselők és az önkormányzati képviselők részére;

p) koordinálja az irodák közötti információ-áramlást.

Szervezési ügyintéző feladatköre:

a) Kulturális programok szervezésében, egyeztetésében közreműködik, a rendezvényeken részt vesz.

b) Részt vesz az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos feladatok ellátásában.

c) Gondoskodik az önkormányzat honlapjának naprakész információkkal való feltöltéséről, a közadattár adatainak felviteléről.

d) Szervezi az önkormányzat marketing és idegenforgalmi tevékenységét.

e) Szervezi és koordinálja a polgármester, alpolgármester, jegyző hivatalos programjait, intézi levelezésüket.

f) Részt vesz a pályázatok előkészítésében, koordinálásában.