Igazgatási Iroda

Iroda Földszint 2. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.)   
Email iktato [at] csopak [dot] hu  
Ügyfélfogadás
Hétfő: 8.00 - 15.00
Szerda: 8.00 - 15.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
     
Igazgatási vezető főtanácsos Albert Tiborné 87/799-112
     

Szociális, gyermekvédelmi-, gyermekjóléti, egészségügyi feladatok különösen:

a) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel, valamint egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása;

b) ellátja az alábbi – az önkormányzat hatáskörébe tartozó – a polgármesterre átruházott szociálpolitikai és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását;

c) ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és szociálpolitikai feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását: - védelembe vétel; - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat; - eseti- és ügygondnokokkal kapcsolatos feladatok; - ideiglenes hatályú elhelyezés; - közgyógyellátási igazolvány; - hadigondozottakkal kapcsolatos ellátások; - mozgássérültek közlekedési, gépjárműszerzési, gépjármű-átalakítási támogatása, - rehabilitációs ügyek; - személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatás működésének engedélyezése.

d) ellátja a közcélú foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat; e) ellátja a közérdekű foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat;

Közoktatással összefüggésben ellátandó feladatok különösen:

a) a közoktatással kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtásában való közreműködés;

b) közreműködik az önkormányzat által fenntartott óvoda, általános iskola vonatkozásában az önkormányzat fenntartói jogosítványainak gyakorlásában;

c) a közoktatási intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti, gondoskodik a döntések végrehajtásáról;

d) döntésre előkészíti a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket, gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;

e) döntésre előkészíti a közoktatási intézmények működési engedélyezésével kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;

f) döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással, tanulói jogviszonnyal kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;

Közművelődéssel összefüggő feladatok különösen:

a) a közművelődési ügyekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása;

b) előkészíti a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával, működési engedélyének kiadásával kapcsolatos döntéseket;

c) kapcsolatot tart a tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal;

d) közreműködik a községet érintő kulturális rendezvények (fesztiválok, konferenciák, stb.) előkészítésében;

e) előkészíti a művészeti alkotások elkészítésével, felállításával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik végrehajtásukról.

Sporttal kapcsolatos feladatok különösen:

a) előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában;

b) közreműködik a községet érintő sportrendezvények adminisztratív előkészítésében

Általános igazgatás körében ellátandó feladatok különösen:

a) népesség-nyilvántartás;

b) anyakönyvi ügyintézés.

c) állampolgársági ügyek.

d) hagyatéki ügyek intézése.

e) szakfordítói és tolmács igazolványok kiadása.

f) ingatlanközvetítői névjegyzék vezetése;

g) külföldiek ingatlanszerzési ügyei;

h) talált robbanóanyagok elszállíttatása;

i) talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás;

j) tűzvédelmi hatósági feladatok;

k) honvédelmi igazgatási feladatok;

l) védelmi, polgári védelmi hatósági és egyéb szervezési, igazgatási feladatok;

m) lakásügyi hatósági feladatok;

n) mezőgazdasági és földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok;

o) növényvédelmi feladatok, fakivágás engedélyezése;

p) állattartási, állategészségügyi, állatvédelmi ügyek, marhalevél-kezelés;

q) az eb-nyilvántartás vezetése;

r) vadkárbecslési ügyek;

s) szabálysértési ügyek;

t) birtokháborítási ügyek;

u) hatósági bizonyítványok kiadása;

v) kereskedelmi hatósági feladatok;

w) a vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek;

x) piacfelügyelettel összefüggő feladatok;

y) az üzletek tevékenységével kapcsolatos feladatok, vásárlók könyve, ellenőrzési napló, a telepengedélyezési eljárás lefolytatása;

z) ellátja az üzletek működéséről szóló jogszabályok szerinti engedélyezési eljárások, üzletek nyitva tartásával kapcsolatos feladatokat.