Hálaadó szentmisével ünnepelték vitéz Ajtós József László prépostot

Ünnepi szentmisét tartottak az ezredéves templomban, ahol 70. születésnapján köszöntötték vitéz Ajtós József László prépost, esperes, plébánost, a környék polgármesterei és a hívek. 

1967. június 27-én felvételizett a veszprémi püspökségen, az akkori főpásztor, Klempa Sándor Károly apostoli kormányzó előtt. Ötven éve kapta meg a tonzúrát, lett általa a klérus tagja, ötven éve öltöztették be a szent ruhába, a reverendába. Huszonöt évvel ezelőtt pedig Paloznakon és Csopakon lett plébános. 
Idén állami ünnepünkkor megkapta Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterétől, magas színvonalú munkájáért, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Tavaly pedig, Márfi Gyula érsek, ajándékozó szeretete által, préposti kinevezést kapott.
A szentmisén részt vett Nagy Károly apát, kanonok, akivel 48 éve barátok, ő tartotta az elmélkedést és méltatta Ajtós prépost atya munkásságát. Itt voltak a paptestvérek, akik tudtak időt szakítani, és meglepetésként itthon volt a Premontrei Rendtől, a mindig oly kedves tanítvány, Hancz Gábor Tamás atya is.  Az ünnep fényét a Paloznaki Kórus szereplése emelte.

Fotó: Dolinka