Főépítész

Iroda Emelet 6. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.) 

E-mail:

foepitesz [at] csopak [dot] hu

 
Ügyfélfogadás
Szerda: 09.00 - 16.00
 
     
Főépítész Bujdosó Judit 87 / 799-106
vagy
06-30 / 244-7721

Feladata:

 1. az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
 2. folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
 3. közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 4. szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 5. közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
 6. részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
 7. vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
 8. gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,
 9. közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában
 10. részt vesz az önkormányzat településkép védelmi rendeletének végrehajtásában

A feladatokhoz kapcsolódó lakosságot is érintő eljárások:

 1. Településképi véleményezés > lsd Településkép védelmi rendelet
 2. Településképi bejelentés > lsd Településkép védelmi rendelet

Letölthető nyomtatványok:
Településképi véleményezési kérelem és Településképi bejelentési kérelem

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az építésügyi hatósági jogkört hivatalunk nem gyakorol.

Az építésügyi hatósági ügyekben Csopak Község területére illetékes hatóság:
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztály
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

Ügyintéző területi referense: Szita Nándorné 

Iroda: I.em. 32. szoba 

Tel.: 87/581-245 

E-mail:  epites [at] balatonfured [dot] com (epites [at] balatonfured [dot] com)