Adó csoport

Iroda Földszint 1. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.) 
Email ado [at] csopak [dot] hu
Telefon

87 / 799-111

87 / 799-113

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8.00 - 15.00
Szerda: 8.00 - 15.00
Péntek: 8.00 - 12.00
   
Adóügyi ügyintéző Szentiványi Balázs
Adóügyi ügyintéző Karsai Krisztina
Adóügyi ügyintéző Rosos-Velti Viktória
Adóügyi ügyintéző Kövesi Krisztina

Adóigazgatással összefüggő feladatok:

a) ellátja az építményadóval, telekadóval, helyi iparűzési adóval, az idegenforgalmi adóval, gépjárműadóval, külterületi földadó (települési adó), föld bérbeadásából származó jövedelemadóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési feladatokat;
b) fenti adónemek, talajterhelési díj és a desztillálóberendezés és párlatok tekintetében adóellenőrzést, ellenőrzést végez, helyszíni szemlét tart, valamint ellátja a könyvelési utalási feladatokat;
c) ellátja az adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány kiállításával, valamint költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolással összefüggő feladatokat;
d) a be nem fizetett adók, adóhátralékok behajtása érdekében megteszik a szükséges, jogszabály előírásainak megfelelő végrehajtási intézkedéseket;
e) eljár egyéb adóügyekben (illeték- és egyéb idegen helyről átjelentett tartozások vonatkozásában intézkedések megtétele);
f) fizető vendéglátó engedélyek kiadásával, nyilvántartásával, statisztikai adatszolgáltatással összefüggő feladatok,
g) negyedévente adatot szolgáltat az önkormányzat részére,
h) jogszabályi előírások alapján, a Magyar Államkincstáron keresztül adat szolgáltat a központi költségvetés részére,
i) kiszámolja az iparűzési adóerő- képességet.
j) részt vesz a helyi adózással kapcsolatos szabályozást érintő rendelet-tervezetek, javaslatok elkészítésében

Csopak Község Önkormányzat bankszámlaszámai:

1. Építményadó számla: 11748069-15428701-02440000
2. Telekadó számla: 11748069-15428701-02510000
3. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11748069-15428701-03090000
4. Iparűzési adó számla: 11748069-15428701-03540000
5. Gépjárműadó számla: 11748069-15428701-08970000
6. Késedelmi pótlék számla: 11748069-15428701-03780000
7. Bírság számla: 11748069-15428701-03610000
8. Egyéb bevételek számla: 11748069-15428701-08800000
9. Idegen bevételek számla: 11748069-15428701-04400000
10. Talajterhelési díj számla: 11748069-15428701-03920000
11. Illeték beszedési számla: 11748069-15428701-03470000
12. Külterületi földadó számla: 11748069-15428701-10140004